RL1 Sveajentas Jenny

NORD UCH RLI RLII AGI NV-19 BH-VT AGHl Figaro

RL2 Lille-lo's Gorgeous Thora

Lotta (RLl Gullvivebackens Omnia)

Kennel Sveajenta

Kennel Sveajenta holder til i Flåkåli på Fåberg og i Åsmarka. Lotta og Figaro bor i Åsmarka, Thora, Emilia, Jenny og Mathilde bor i Flåkåli, mens de andre er hos supre forverter. Vi driver med forskjellige hundesport og litt oppdrett. 

 

Både Wenche og Marit har gjennomført oppdretterskolen del 1 og 2, og vært på oppdretter senminar flere ganger siste 10 årene. Marit er godkjent instruktør. Wenche har kynologikurs.

Målet med et kull er å finne den beste kombinasjonen, vi ønsker og ha rasetypiske friske hunder med god gemytt.

Vi følger Raseklubb for Dansk/Svensk gårshund sine anbefaling og i tråd med NKK sine etiske retningslinjer for avl.

 

Følg oss gjerne på facebook